Балканската Академия за модерни занаяти и предприемачество!

for academy

Балканската академия за модерни занаяти и предприемачество е резултат от съвместните усилия на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и Занаятчийска камара Кобленц, Германия, за повишаване на квалификацията на младите предприемачи и заетите в малките и средни предприятия в Югоизточна Европа.

Повече от десет години Занаятчийска камара Кобленц е ангажирана с проектна работа в Югоизточна Европа, като една голяма част от нея е концентрирана в обучение на предприемачи и служители в занаятчийския сектор по европейското разбиране на това понятие. Стотици хлебари, сладкари, готвачи, фризьори, козметици, строители от различни браншове, мехатроници, автомонтьори и др. са преминали обученията на камарата в различни етапи от време. От 2001 година насам проектната работа е регионализирана и обхваща 10 страни от балканския регион. Това доведе до идеята за основаване на Балканската академия, която да отговори на нарасналите изисквания на икономиката от високо квалифицирани кадри и да запълни една празнина в училищното образование.

Обученията, които предлагаме, са разработени на базата на немски програми за обучение и са в различни области и професии. Те ще ви дадат знания и умения за успешен старт на вашия бизнес или за повишаване и актуализиране на квалификацията ви с оглед на динамично променящия се пазар на труда. Балканската академия вярва, че практиката стои в основата на добрата квалификация, затова, за да гарантираме качеството на обучението при нас, ние залагаме на голям дял практика в процеса на обучение.

Целевата група, към която се обръща Балканската академия със своето предложение, се определя от тематичното многообразие на предлаганите обучения, и обхваща както вече заетите в производството, така и завършващите в сферата на училищното образование. Нашите предложения са насочени към всички онези, които биха искали да започнат самостоятелен бизнес или да повишат своята квалификация с нови и модерни тенденции в съответната област. Предлагаме също така и обучения за онези, които биха искали да получат степен на квалификация по немски стандарти и да положат изпити по немски правилници и пред комисия от специалисти от Германия.
По- конкретна информация за предлаганите от нас обучения можете да намерите ТУК.

Връзки

Logo3

businesseu-logo    

Галерия

 

 

Контакти

бул.България 58, сграда Жаклин

вх. А, ет. 7, офис 32 

1680 София , България

Тел.: 00359 (0)2 980 99 16

Факс: 00359 (0)2 981 21 34

Имайл: office@ mbb-org.eu

                                                                                    

Нагоре