ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА МСП. фИНАНСИ И КАЛКУЛАЦИИ.

Organizaciq i struktura na MSP-finansi i kalkulacii ОРГАНИЗАЦИЯ,СТРУКТУРА и ФИНАНСИ НА МАЛКАТА ФИРМА

Цел на обучението:
Да се запознае целевата група с основни понятия при организирането на структурата на малката фирма. Да получи насоки по организация на процесите на малката фирма, създаване на организационна структура на фирмата и изготвянето на длъжностни характеристики за отделните позиции. Запознаване с основните принципи на финансиране, калкулации, ценообразуване, фактор време – производителност. Въведение в оценка на ефективността на даден инвестиционен проект, контрол на резултатите.

Теми на обучението:
1. Организация на предприятието 
2. Организация на структурата на предприятието
3. Организация на процесите в предприятието
4. Организация на работата
5. Изготвяне на длъжностна характеристика
6. Организационни и помощни средства
7. Принципи на финансирането
8. Калкулация – ценообразуване
9. Факторът време, производителност на труда
10. Контрол на калкулациите
11. Икономичност, ефективност, продуктивност и методи за тяхната оценка

Лектори: Георг Бюлесбах

Целева група:
Млади предприемачи със стаж в управлението до три години. Бъдещи предприемачи, които имат намерение да поемат ръководството на съществуващо предприятие или да основат свое предприятие.

Условия за записване:

stela.markova@ mbb-org.eu

emil.vasilev@ mbb-org.eu

За да се запишете за този курс, моля полълнете АПЛИКАЦИОННАТА ФОРМА и я изпратете на горепосочените имейли.

Цени и начини на плащане: Цената на двудневния курс, в която влиза полагането на заключителен тест, е 175.00 евро за участник или тяхната левова равностойност. Цената в валидна в случай че обучението се провежда в България и при 20 записани кандидата. За група от 15 участника цената е 220 Евро. В таксата за участие са включени 4 кафе-паузи, печатни материали и сертификати за издържалите теста успешно.

Плащането се извършва по банков път.

 

Назад

Връзки

Logo3

businesseu-logo    

Галерия

 

 

Контакти

бул.България 58, сграда Жаклин

вх. А, ет. 7, офис 32 

1680 София , България

Тел.: 00359 (0)2 980 99 16

Факс: 00359 (0)2 981 21 34

Имайл: office@ mbb-org.eu

                                                                                    

Нагоре