МЕЖДУКУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТЦел на обучението:

Запознаване на целевата група с понятията интеркултурен мениджмънт и интеркултурна комуникация. Запознаване с аспектите на глобализацията и последиците от нея. Културно многообразие. Проблеми в комуникацията и методи за тяхното преодоляване. Невербална комуникация и начини за контрол над нея. Интеркултурна комуникация, особености на поведението и комуникацията спрямо националността. Придобиване на знания за водене на комуникация с хора от различна националност и култура, запознаване с различните културни измерения и съобразяване с тях. Мултинационални корпорации, международен маркетинг, етномаркетинг. Придобиване на практически знания и умения за решаване на казуси по темите, които обхваща обучението по междукултурен мениджмънт.


Теми на обучението:
1. Глобализация
2. Култура
3. Комуникация, проблеми и крахове в комуникацията и начини за тяхното преодоляване, невербална комуникация
4. Интеркултурна комуникация
5. Стереотипи на поведение според националността
6. Културните стандарти според Хол
7. Културни измерения според Хофсфеде
8. Културни измерения според Тромпенар
9. Интеркултурен мениджмънт
10. Международно управление на персонала, управление на разнообразието
11. Многонационални корпорации
12. Модел на Милтън Бенет за развитие на интеркултурна сензитивност
13. Международен маркетинг
14. Етномаркетинг
15. Практически упражнения

Лектори: Кристин Цюгнер - външен консултант на Занаятчийска камара Кобленц

Целева група:
Млади предприемачи със стаж в управлението до три години. Специалисти в областта на човешките ресурси. Бъдещи предприемачи, които имат намерение да поемат ръководството на съществуващо предприятие или да основат свое предприятие.

Условия за записване:
stela.markova@ mbb-org.eu
emil.vasilev@ mbb-org.eu

За да се запишете за този курс, моля попълнете АПЛИКАЦИОННАТА ФОРМА и я изпратете на горепосочените имейли.

Цени и начини на плащане: Цената на двудневния курс, в която влиза полагането на заключителен тест, е 175.00 евро за участник или тяхната левова равностойност. Цената в валидна в случай че обучението се провежда в България и при 20 записани кандидата. За група от 15 участника цената е 220 Евро. В таксата за участие са включени 4 кафе-паузи, печатни материали и сертификати за издържалите теста успешно.

Плащането се извършва по банков път.

 

Назад

Връзки

Logo3

businesseu-logo    

Галерия

 

 

Контакти

бул.България 58, сграда Жаклин

вх. А, ет. 7, офис 32 

1680 София , България

Тел.: 00359 (0)2 980 99 16

Факс: 00359 (0)2 981 21 34

Имайл: office@ mbb-org.eu

                                                                                    

Нагоре