УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

risk management6Цел на обучението:
Да се запознае целевата група с понятието и видовете рискове в отделните етапи от развитието на фирмата – от създаването и през развитието и налагането и на пазара. Как се изчислява рискът и как се съотнася с шансовете за развитие. Начини за управление на риска в различни условия.

Теми на обучението:
1. Какво е риск и как се управлява
2. Вътрешни и външни рискове
3. Рискове при създаване на фирмата и нейното развитие
4. Финансови, технически, персонални и счетоводни рискове
5. Отношение между шанс и риск
6. Управление на риска при екстремни обстоятелства
7. Вземане на рационални решения
8. Застраховки


Лектори: Д-р Мартин Кайдел - Университетски преподавател и външен консултант на Занаятчийска камара Кобленц

Целева група:
Млади предприемачи със стаж в управлението до три години. Бъдещи предприемачи, които имат намерение да поемат ръководството на съществуващо предприятие или да основат свое предприятие.

Условия за записване:
stela.markova@ mbb-org.eu
emil.vasilev@ mbb-org.eu

За да се запишете за този курс, моля попълнете АПЛИКАЦИОННАТА ФОРМА и я изпратете на горепосочените имейли.

Цени и начини на плащане: Цената на двудневния курс, в която влиза полагането на заключителен тест, е 175.00 евро за участник или тяхната левова равностойност. Цената в валидна в случай че обучението се провежда в България и при 20 записани кандидата. За група от 15 участника цената е 220 Евро. В таксата за участие са включени 4 кафе-паузи, печатни материали и сертификати за издържалите теста успешно.

Плащането се извършва по банков път.

Назад

Връзки

Logo3

businesseu-logo    

Галерия

 

 

Контакти

бул.България 58, сграда Жаклин

вх. А, ет. 7, офис 32 

1680 София , България

Тел.: 00359 (0)2 980 99 16

Факс: 00359 (0)2 981 21 34

Имайл: office@ mbb-org.eu

                                                                                    

Нагоре